جست‌وجو درموفقیت شغلی و تحصیلی
دکتر فرزانه باغجری

دکتر فرزانه باغجری

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

8000+

مشاوره آنلاین

534

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهرا  باستان

زهرا باستان

روانشناس و مشاور

1000+

مشاوره آنلاین

210

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حمیده سروری

حمیده سروری

روانشناس و مشاور

3000+

مشاوره آنلاین

282

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مریم فولادی

مریم فولادی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5000+

مشاوره آنلاین

412

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر وجیهه حامدی

دکتر وجیهه حامدی

دکتری تخصصی روانشناسی

100+

مشاوره آنلاین

14

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

ناهید حاجی ولیزاده

ناهید حاجی ولیزاده

روانشناس و مشاور

4500+

مشاوره آنلاین

344

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

اصغر  نوری امامزاده ئی

اصغر نوری امامزاده ئی

روانشناس و مشاور

500+

مشاوره آنلاین

72

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

علی شاه سنایی

علی شاه سنایی

روانشناس و مشاور

500+

مشاوره آنلاین

35

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

طیبه ذوالفقاری

طیبه ذوالفقاری

روانشناس

جدید

مشاوره آنلاین

5

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

رقیه  کیخسروی

رقیه کیخسروی

روانشناس و مشاور

250+

مشاوره آنلاین

30

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سید محمود شاهورانی

سید محمود شاهورانی

روانشناس و مشاوره

1000+

مشاوره آنلاین

85

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر رسول  عالی پور

دکتر رسول عالی پور

دکتری تخصصی روانشناسی

10000+

مشاوره آنلاین

1485

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

فاطمه مظفری

فاطمه مظفری

روانشناس

250+

مشاوره آنلاین

24

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

سمیرا هاتفی

سمیرا هاتفی

روانشناس و مشاور

2500+

مشاوره آنلاین

156

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

عاطفه عباسی

عاطفه عباسی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

1856

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی