فرشاد  همتی

فرشاد همتی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

71

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

رسول عالی پور

رسول عالی پور

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1217

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محبوبه امینیان

محبوبه امینیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

251

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مسعود دهقانی

مسعود دهقانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1207

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مژگان برکوکرام

مژگان برکوکرام

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

416

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمد کیان بخت

دکتر محمد کیان بخت

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

120

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

الهام کرمی لالی

الهام کرمی لالی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

150

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جواد  صادق الحسینی

جواد صادق الحسینی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

388

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حکیمه محمد پور

حکیمه محمد پور

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

91

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

انیس خوش لهجه صدق

انیس خوش لهجه صدق

دکتری تخصصی روانشناسی

200 +

مشاوره آنلاین

12

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محمدرضا خوانساری

محمدرضا خوانساری

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

22

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرجانه  غضنفری

مرجانه غضنفری

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

6

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سمیرا صالح اردستانی

دکتر سمیرا صالح اردستانی

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

285

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

اصغر  نوری امامزاده ئی

اصغر نوری امامزاده ئی

روانشناس و مشاور

600 +

مشاوره آنلاین

41

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر مریم دیبا واجاری

دکتر مریم دیبا واجاری

دکتری تخصصی مشاوره

1100 +

مشاوره آنلاین

143

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی