علی شاه سنایی

علی شاه سنایی

سکستراپیست

200 +

مشاوره آنلاین

19

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1693

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

شیما  جعفری

شیما جعفری

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

665

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نادیا فریدونی

نادیا فریدونی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

335

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس و مشاوره

1100 +

مشاوره آنلاین

334

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حنانه صادقی

حنانه صادقی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

566

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حسین  سیاوشی

حسین سیاوشی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

548

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جواد  صادق الحسینی

جواد صادق الحسینی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

464

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سهیلا شریعت

سهیلا شریعت

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

130

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سعیده  پیرحسینلو

دکتر سعیده پیرحسینلو

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

495

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نیر  ارسلانی

نیر ارسلانی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

111

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محمد افتخاری

محمد افتخاری

مشاور و روانشناس بالینی

600 +

مشاوره آنلاین

79

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

ام البنین حاجی براتعلی

ام البنین حاجی براتعلی

دکتری تخصصی مشاوره

200 +

مشاوره آنلاین

30

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

انیس خوش لهجه صدق

انیس خوش لهجه صدق

دکتری تخصصی روانشناسی

200 +

مشاوره آنلاین

27

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهرا  بخت دار

زهرا بخت دار

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

13

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی