علی شاه سنایی

علی شاه سنایی

سکستراپیست

200 +

مشاوره آنلاین

19

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1693

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

شیما  جعفری

شیما جعفری

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

665

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نادیا فریدونی

نادیا فریدونی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

335

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سعیده  پیرحسینلو

دکتر سعیده پیرحسینلو

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

495

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نیر  ارسلانی

نیر ارسلانی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

111

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

ام البنین حاجی براتعلی

ام البنین حاجی براتعلی

دکتری تخصصی مشاوره

200 +

مشاوره آنلاین

30

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر عبدالوهاب سیمین

دکتر عبدالوهاب سیمین

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

167

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

147

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محمد حسین خانی

محمد حسین خانی

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

10

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حسن عمرانی

حسن عمرانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

3359

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مصطفی صادقی

مصطفی صادقی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

2053

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

زهره حاجی زاده

زهره حاجی زاده

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

64

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر رسول  عالی پور

دکتر رسول عالی پور

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1341

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

آناهیتا  افخمی

آناهیتا افخمی

روانشناس

1100 +

مشاوره آنلاین

64

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی