جست‌وجو دراضطراب، افسردگی و مسائل فردی
دکتر رسول  عالی پور

دکتر رسول عالی پور

دکتری تخصصی روانشناسی

10000+

مشاوره آنلاین

1676

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

1823

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

احمد معصومی منفرد

احمد معصومی منفرد

کارشناسی ارشد روانشناسی

2500+

مشاوره آنلاین

114

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فاطمه مظفری

فاطمه مظفری

روانشناس

2500+

مشاوره آنلاین

169

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

هانیه  منطقی

هانیه منطقی

روانشناس و مشاوره

1500+

مشاوره آنلاین

97

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

بنفشه رسولی

بنفشه رسولی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

748

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرتضی داداشی

مرتضی داداشی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

854

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فریبا وظیفه شناس

فریبا وظیفه شناس

روانشناس و مشاور

2000+

مشاوره آنلاین

393

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سمیه عابدینی

دکتر سمیه عابدینی

دکتری تخصصی روانشناسی

5500+

مشاوره آنلاین

615

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهره ناجیانی

زهره ناجیانی

روانشناس و مشاور

2000+

مشاوره آنلاین

176

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

رسول   امامدوست

رسول امامدوست

روانشناس و مشاوره

250+

مشاوره آنلاین

53

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر  فرزانه  شجری

دکتر فرزانه شجری

دکتری روانشناسی

1000+

مشاوره آنلاین

64

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حسین عاطفی

حسین عاطفی

کارشناس ارشد روانشناسی

500+

مشاوره آنلاین

30

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

طاهره  کیائی

طاهره کیائی

روانشناس و مشاوره

250+

مشاوره آنلاین

41

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زیبا میرزازاده امامقلی

زیبا میرزازاده امامقلی

مشاور و روانشناس

250+

مشاوره آنلاین

28

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی