جست‌وجو دراضطراب، افسردگی و مسائل فردی
حسن عمرانی

حسن عمرانی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

3764

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

عاطفه عباسی

عاطفه عباسی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

1856

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرتضی داداشی

مرتضی داداشی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

811

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر فرزانه باغجری

دکتر فرزانه باغجری

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

8000+

مشاوره آنلاین

534

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

هما نعمت اللهی

هما نعمت اللهی

کارشناس ارشد روانشناسی

250+

مشاوره آنلاین

7

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

پری صالحی جوزانی

پری صالحی جوزانی

روانشناس و مشاور

9500+

مشاوره آنلاین

882

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

ایرج عثمان پور

ایرج عثمان پور

مشاور و روانشناس

250+

مشاوره آنلاین

41

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نادیا فریدونی

نادیا فریدونی

روانشناس و مشاور

3500+

مشاوره آنلاین

412

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهرا  باستان

زهرا باستان

روانشناس و مشاور

1000+

مشاوره آنلاین

210

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهرا حسین زاده

زهرا حسین زاده

روانشناس و مشاور

8500+

مشاوره آنلاین

717

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

2000+

مشاوره آنلاین

173

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حمیده سروری

حمیده سروری

روانشناس و مشاور

3000+

مشاوره آنلاین

282

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر علی اشرف  نورمحمدی

دکتر علی اشرف نورمحمدی

دکتری تخصصی روانشناسی

2500+

مشاوره آنلاین

244

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جواد  صادق الحسینی

جواد صادق الحسینی

روانشناس و مشاور

5000+

مشاوره آنلاین

483

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

 سمیه موسویان

سمیه موسویان

روانشناس و مشاوره

500+

مشاوره آنلاین

66

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی