دکتر مهشید  احتشامی

دکتر مهشید احتشامی

دستیار تخصصی زنان و زایمان

1000 +

مشاوره آنلاین

94

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

 دکتر  احیا  خان احمدی

دکتر احیا خان احمدی

متخصص زنان و زایمان

6000 +

مشاوره آنلاین

913

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سارا صادقی

دکتر سارا صادقی

متخصص زنان و زایمان

نسخه الکترونیک

10000 +

مشاوره آنلاین

2621

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر شایان  آقایان

دکتر شایان آقایان

متخصص زنان و زایمان

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

76

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر زینب صمدی

دکتر زینب صمدی

متخصص زنان و زایمان

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

536

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سعیده  برزین تند

دکتر سعیده برزین تند

متخصص زنان و زایمان

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

15

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مریم معصومی شهربابک

دکتر مریم معصومی شهربابک

فلوشیپ طب مادر و جنین

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

138

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر نیلوفر صادقی‌زاده

دکتر نیلوفر صادقی‌زاده

متخصص زنان و زایمان

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

21

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر پریوش بهبهانی

دکتر پریوش بهبهانی

متخصص زنان و زایمان

200 +

مشاوره آنلاین

7

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر نسرین  فراهانی

دکتر نسرین فراهانی

متخصص زنان و زایمان

نسخه الکترونیک

1000 +

مشاوره آنلاین

99

4.1

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مهری  رشیدی

دکتر مهری رشیدی

متخصص زنان و زایمان

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

734

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر عفت زادسر

دکتر عفت زادسر

متخصص زنان و زایمان

600 +

مشاوره آنلاین

68

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر نیاز  نیک خواه

دکتر نیاز نیک خواه

متخصص زنان و زایمان

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

32

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر یاسمن  عبادی

دکتر یاسمن عبادی

دستیار تخصصی زنان و زایمان

200 +

مشاوره آنلاین

17

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر افسانه  رستگار

دکتر افسانه رستگار

متخصص زنان و زایمان

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

26

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی