سارا فرخی

سارا فرخی

کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی

1000 +

مشاوره آنلاین

203

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر یارعلی احمدی

دکتر یارعلی احمدی

دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

9

3.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر فرشیده  سمیعی

دکتر فرشیده سمیعی

متخصص بیماری‌های کودکان

200 +

مشاوره آنلاین

37

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر فرزاد سید فروتن

دکتر فرزاد سید فروتن

دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

42

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر عمران اسماعیل زاده

دکتر عمران اسماعیل زاده

دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

38

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر فاطمه  کرمی

دکتر فاطمه کرمی

دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

7

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر غلامرضا  رفیعی

دکتر غلامرضا رفیعی

متخصص ژنتیک پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر سمیه  کاظمی نسب

دکتر سمیه کاظمی نسب

متخصص ژنتیک پژشکی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر اکبر  امیرفیروزی

دکتر اکبر امیرفیروزی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

5

4.7

امتیاز و نظر

دکتر الهام شهبازی

دکتر الهام شهبازی

متخصص آسیب شناسی

200 +

مشاوره آنلاین

4

5.0

امتیاز و نظر

دکتر راضیه خالصی

دکتر راضیه خالصی

دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

92

4.8

امتیاز و نظر

دکتر لاله  حبیبی

دکتر لاله حبیبی

دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

2

4.8

امتیاز و نظر