سارا  سلیمانی

سارا سلیمانی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

101

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر مهناز  شاه مرادی

دکتر مهناز شاه مرادی

دکتری تخصصی مشاوره

5100 +

مشاوره آنلاین

1013

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مریم  سرایی

مریم سرایی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

275

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

اعظم اصولی

اعظم اصولی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1204

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1223

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مژگان برکوکرام

مژگان برکوکرام

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

416

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

طیبه هوشمندان

طیبه هوشمندان

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

722

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

پری صالحی جوزانی

پری صالحی جوزانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

651

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

لیلا  اکرادلو

لیلا اکرادلو

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

225

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر فهیمه  قشقایی

دکتر فهیمه قشقایی

دکتری تخصصی مشاوره

5100 +

مشاوره آنلاین

645

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

افسانه قراگوزلو

افسانه قراگوزلو

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

511

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر علی اشرف  نورمحمدی

دکتر علی اشرف نورمحمدی

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

207

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

راضیه بیات

راضیه بیات

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

608

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فریبا حسینی

فریبا حسینی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

196

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سحر خانجانی

دکتر سحر خانجانی

دکتری تخصصی مشاوره

5100 +

مشاوره آنلاین

499

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی