جست‌وجو درنوجوانی و بلوغ
مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

1819

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس و مشاوره

6000+

مشاوره آنلاین

555

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر فهیمه  قشقایی

دکتر فهیمه قشقایی

دکتری تخصصی مشاوره

10000+

مشاوره آنلاین

914

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه محمدی

حوریه محمدی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

3000+

مشاوره آنلاین

272

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فریبا وظیفه شناس

فریبا وظیفه شناس

روانشناس و مشاور

2000+

مشاوره آنلاین

390

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سمیه عابدینی

دکتر سمیه عابدینی

دکتری تخصصی روانشناسی

5500+

مشاوره آنلاین

615

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر نیره جهان بخشیان

دکتر نیره جهان بخشیان

دکتری تخصصی روانشناسی

1500+

مشاوره آنلاین

136

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

النا  عسکری زاده

النا عسکری زاده

روانشناس و مشاوره (پژوهشگر دوره دکتری)

250+

مشاوره آنلاین

27

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زیبا میرزازاده امامقلی

زیبا میرزازاده امامقلی

مشاور و روانشناس

250+

مشاوره آنلاین

27

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فاطمه جمشیدی

فاطمه جمشیدی

روانشناس و مشاور

500+

مشاوره آنلاین

26

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

ناهید  خرمی نژاد

ناهید خرمی نژاد

روانشناس و مشاور

1000+

مشاوره آنلاین

79

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مهناز  قلی زاده

مهناز قلی زاده

روانشناس و مشاور

100+

مشاوره آنلاین

32

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مریم نریمانی

مریم نریمانی

روانشناس و مشاور

3000+

مشاوره آنلاین

195

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سیده زهره السادات امیرارجمندی

سیده زهره السادات امیرارجمندی

دکتری روانشناسی

2500+

مشاوره آنلاین

381

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر زینب رضایی

دکتر زینب رضایی

دکتر روانشناس

250+

مشاوره آنلاین

29

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی