جست‌وجو درنوجوانی و بلوغ
افسانه قراگوزلو

افسانه قراگوزلو

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

629

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فروغ  اسدی

فروغ اسدی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

1000+

مشاوره آنلاین

53

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر مریم دیبا واجاری

دکتر مریم دیبا واجاری

دکتری تخصصی مشاوره

3500+

مشاوره آنلاین

215

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

پری صالحی جوزانی

پری صالحی جوزانی

روانشناس و مشاور

9500+

مشاوره آنلاین

882

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

2000+

مشاوره آنلاین

173

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جعفر  عذاری اهوازی

جعفر عذاری اهوازی

روانشناس و مشاور

7500+

مشاوره آنلاین

755

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

 سمیه موسویان

سمیه موسویان

روانشناس و مشاوره

500+

مشاوره آنلاین

66

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نفیسه  غائبی

نفیسه غائبی

روانشناس و مشاور

6000+

مشاوره آنلاین

408

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

امیرحسن  یوسفی

امیرحسن یوسفی

دکتری تخصصی روانشناسی

2000+

مشاوره آنلاین

149

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر وجیهه حامدی

دکتر وجیهه حامدی

دکتری تخصصی روانشناسی

100+

مشاوره آنلاین

14

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فروزان  مستعلمی

فروزان مستعلمی

روانشناس و مشاور

4000+

مشاوره آنلاین

188

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

اصغر  نوری امامزاده ئی

اصغر نوری امامزاده ئی

روانشناس و مشاور

500+

مشاوره آنلاین

72

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

معصومه  قنبری

معصومه قنبری

روانشناس و مشاور

1500+

مشاوره آنلاین

143

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

عفت  محمودی

عفت محمودی

روانشناس

1000+

مشاوره آنلاین

82

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر رقیه صادق زاده

دکتر رقیه صادق زاده

دکترای تخصصی روانشناسی

50+

مشاوره آنلاین

4

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی