دکتر محمد کیان بخت

دکتر محمد کیان بخت

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

120

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مهتاب  مقدم

مهتاب مقدم

روانشناس و مشاوره

600 +

مشاوره آنلاین

91

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرجانه  غضنفری

مرجانه غضنفری

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

6

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

115

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر مهرداد  ساسانی

دکتر مهرداد ساسانی

دکتری تخصصی مشاوره

1100 +

مشاوره آنلاین

141

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محبوبه امینیان

محبوبه امینیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

251

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

سارا  سلیمانی

سارا سلیمانی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

101

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

حسن عمرانی

حسن عمرانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

2958

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1223

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مسعود دهقانی

مسعود دهقانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1207

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مژگان برکوکرام

مژگان برکوکرام

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

416

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

الهام کرمی لالی

الهام کرمی لالی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

150

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

سهیلا ابراهیمی

سهیلا ابراهیمی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

149

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

فرحناز میرزایی

فرحناز میرزایی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

274

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر فرزانه باغجری

دکتر فرزانه باغجری

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

466

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی