جست‌وجو درترک اعتیاد
هانیه  منطقی

هانیه منطقی

روانشناس و مشاوره

250+

مشاوره آنلاین

15

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سعید علیزاده

سعید علیزاده

روانشناس و مشاور

4000+

مشاوره آنلاین

295

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سمیه  مرادی قوام

سمیه مرادی قوام

روانشناس و مشاور

100+

مشاوره آنلاین

16

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

 علیرضا عسگری

علیرضا عسگری

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

10000+

مشاوره آنلاین

973

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر زهرا کرمی

دکتر زهرا کرمی

دکتری تخصصی روانشناسی

1500+

مشاوره آنلاین

112

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

سارا سهرابی گیلانی

سارا سهرابی گیلانی

مشاور و روانشناس

500+

مشاوره آنلاین

49

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

میر سعید رضائی

میر سعید رضائی

روانشناس و مشاور

9000+

مشاوره آنلاین

618

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

محبوبه امینیان

محبوبه امینیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

6500+

مشاوره آنلاین

599

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

هنگامه روحتافی

هنگامه روحتافی

روانشناس و مشاوره

250+

مشاوره آنلاین

23

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر نرگس  فتحی احمدسرائی

دکتر نرگس فتحی احمدسرائی

دکتری تخصصی روانشناسی

3000+

مشاوره آنلاین

175

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر محمد کیان بخت

دکتر محمد کیان بخت

دکتری تخصصی روانشناسی

2500+

مشاوره آنلاین

196

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

علیرضا چیره نژاد

علیرضا چیره نژاد

روانشناس و مشاور

1500+

مشاوره آنلاین

226

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

فرزاد کریم نژاد

فرزاد کریم نژاد

روانشناس بالینی (درمانگر اختلالات روانشناختی)

1000+

مشاوره آنلاین

76

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

زهرا  ابراهیمی ساریفه

زهرا ابراهیمی ساریفه

روانشناس و مشاوره

250+

مشاوره آنلاین

56

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

محمد  بیک بابایی

محمد بیک بابایی

روانشناس بالینی

100+

مشاوره آنلاین

14

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی