دکتر جمشید  شایانفر

دکتر جمشید شایانفر

متخصص طب سنتی ایرانی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

306

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

عباس عباس جوشن

عباس عباس جوشن

متخصص طب سنتی ایرانی

200 +

مشاوره آنلاین

5

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر فاضله حیدریان مقدم

دکتر فاضله حیدریان مقدم

طب سنتی

200 +

مشاوره آنلاین

10

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سجاد  پیشه ور

سجاد پیشه ور

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

محمد جواد  پایدار

محمد جواد پایدار

کارشانس کاردرمانی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر افسانه  میرزایی

دکتر افسانه میرزایی

پزشک داروساز

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر حمید  فرجی فرد

دکتر حمید فرجی فرد

ایمونولوژیست

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر رضیه اسحاقیان

دکتر رضیه اسحاقیان

متخصص طب سنتی ایرانی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

93

4.2

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر جعفر غفارزاده

دکتر جعفر غفارزاده

متخصص طب سنتی ایرانی

200 +

مشاوره آنلاین

27

4.2

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر سیدحامد موسوی اصیل

دکتر سیدحامد موسوی اصیل

دکترای تخصصی (Ph.D) طب سن...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

1

4.3

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر حامد هوشنگ  مالمیری

دکتر حامد هوشنگ مالمیری

طب سنتی ایرانی

200 +

مشاوره آنلاین

1

3.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر مسعود گل پروران

دکتر مسعود گل پروران

متخصص طب سالمندی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر عفت  جعفری دهکردی

دکتر عفت جعفری دهکردی

متخصص طب سنتی ایرانی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

59

3.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر مرتضی  تبریزی

دکتر مرتضی تبریزی

رزیدنت طب مکمل

200 +

مشاوره آنلاین

84

4.9

امتیاز و نظر

دکتر بابک دانش فرد

دکتر بابک دانش فرد

متخصص طب سنتی ایرانی

200 +

مشاوره آنلاین

41

4.6

امتیاز و نظر