دکتر محمدحسین  افشاری

دکتر محمدحسین افشاری

دستیار تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

200 +

مشاوره آنلاین

8

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

 دکتر فرشته  رضازاده

دکتر فرشته رضازاده

دانشجوی دکتری فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

97

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سمیه امیری

دکتر سمیه امیری

دکتری تخصصی فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

32

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

الهام  احمدی آشان

الهام احمدی آشان

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

2

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

فرناز امجدیان

فرناز امجدیان

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

15

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر میثم احسانی

دکتر میثم احسانی

متخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی

200 +

مشاوره آنلاین

1

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

آزاده رییس میرزایی

آزاده رییس میرزایی

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

10

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

منصوره صمدی

منصوره صمدی

کارشناس فیزیوتراپی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

3

4.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

سارا  معینی

سارا معینی

کارشناس فیزیوتراپی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

1

1.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر علیرضا صدری

دکتر علیرضا صدری

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر نسیم فاضلی

دکتر نسیم فاضلی

طب فیزیکی و توانبخشی

200 +

مشاوره آنلاین

-

3.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

مهسا اکبری

مهسا اکبری

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

منصوره  یدی

منصوره یدی

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

3

2.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زینب  پورعبدی

زینب پورعبدی

کارشناس فیزیوتراپی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

1

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمد مهدی هادوی

دکتر محمد مهدی هادوی

متخصص پزشکی ورزشی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

55

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی