سعید رهبرسوره

سعید رهبرسوره

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

27

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر امین برادران فر

دکتر امین برادران فر

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

200 +

مشاوره آنلاین

5

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمد کاظم  رضایی

دکتر محمد کاظم رضایی

متخصص فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

2

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

امیر محمد بداغی

امیر محمد بداغی

کارشناس فیزیوتراپی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

فرناز امجدیان

فرناز امجدیان

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

16

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر حمید  حاتملو

دکتر حمید حاتملو

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

1

4.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر علیرضا صدری

دکتر علیرضا صدری

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر نسیم فاضلی

دکتر نسیم فاضلی

طب فیزیکی و توانبخشی

200 +

مشاوره آنلاین

-

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

مهسا اکبری

مهسا اکبری

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

منصوره  یدی

منصوره یدی

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

3

2.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مجتبی کسایی دشتکی

مجتبی کسایی دشتکی

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمد مهدی هادوی

دکتر محمد مهدی هادوی

متخصص پزشکی ورزشی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

58

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

رضا  راستی

رضا راستی

کارشناس فیزیوتراپی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

6

3.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

منصوره صمدی

منصوره صمدی

کارشناس فیزیوتراپی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

5

3.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

الهام  احمدی آشان

الهام احمدی آشان

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

3

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی