دکتر شکیبا کلاهدوز

دکتر شکیبا کلاهدوز

داروساز

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

170

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمدرضا  صابریان

دکتر محمدرضا صابریان

داروساز

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

28

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مهسا  پناهی شکوه

دکتر مهسا پناهی شکوه

متخصص داروسازی بالینی

200 +

مشاوره آنلاین

10

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر ایمان  جلالی

دکتر ایمان جلالی

داروساز

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

29

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر نیلوفر شیری

دکتر نیلوفر شیری

داروساز

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

28

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مریم  روستا

دکتر مریم روستا

داروساز

200 +

مشاوره آنلاین

2

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر فائزه  فرمهینی فراهانی

دکتر فائزه فرمهینی فراهانی

داروساز

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

5

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مهسا  حسین پورنجار

دکتر مهسا حسین پورنجار

داروساز

200 +

مشاوره آنلاین

5

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر وهاب ضیائی

دکتر وهاب ضیائی

داروساز

200 +

مشاوره آنلاین

11

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر علیرضا رضایی

دکتر علیرضا رضایی

داروساز

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

154

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر الهه  محمودزاده

دکتر الهه محمودزاده

داروساز

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

77

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محسن  ابراهیمی فرد

دکتر محسن ابراهیمی فرد

داروساز

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

1

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمد  محمودیان

دکتر محمد محمودیان

داروساز

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر عاطفه  ملائی

دکتر عاطفه ملائی

داروساز

200 +

مشاوره آنلاین

13

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر میثم زائری

دکتر میثم زائری

داروساز

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

1

4.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی