دکتر فرشید بیگزاده

دکتر فرشید بیگزاده

دستیار تخصصی ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل

2000 +

مشاوره آنلاین

349

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر کاوه  متاعی

دکتر کاوه متاعی

متخصص ارتوپدی جراح استخوا...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

57

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمد رستگار

دکتر محمد رستگار

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

73

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر میلاد  پوردلاور

دکتر میلاد پوردلاور

دستیار تخصصی ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل

6000 +

مشاوره آنلاین

922

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمد زارعی نژاد

دکتر محمد زارعی نژاد

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

659

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر فرشاد  بابامیر

دکتر فرشاد بابامیر

دستیار تخصصی ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل

200 +

مشاوره آنلاین

61

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر علیرضا نجاهی

دکتر علیرضا نجاهی

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

263

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر امیرحسین کریم

دکتر امیرحسین کریم

رزیدنت ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل

200 +

مشاوره آنلاین

-

3.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مصطفی جعفری

دکتر مصطفی جعفری

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

253

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر روح اله  علیمرادی بردسیری

دکتر روح اله علیمرادی بردسی...

متخصص ارتوپدی و جراح استخ...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

26

3.1

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر علیرضا  موثر

دکتر علیرضا موثر

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

371

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر عباس حسین پورآذری

دکتر عباس حسین پورآذری

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

100

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر امیرسالار نوربخش

دکتر امیرسالار نوربخش

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

66

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر مرتضی بیدکی

دکتر مرتضی بیدکی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

600 +

مشاوره آنلاین

92

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر علی معظمی پور

دکتر علی معظمی پور

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

200 +

مشاوره آنلاین

74

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی