جست‌وجو درمشاوره با متخصص ارتوپدی
دکتر فرشید بیگزاده

دکتر فرشید بیگزاده

متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل

8500+

مشاوره آنلاین

942

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر نادر ترکاشوند

دکتر نادر ترکاشوند

متخصص ارتوپدی

نسخه الکترونیک

500+

مشاوره آنلاین

47

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سعید سروش

دکتر سعید سروش

متخصص ارتوپدی

نسخه الکترونیک

100+

مشاوره آنلاین

33

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر فرشاد  بابامیر

دکتر فرشاد بابامیر

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

750+

مشاوره آنلاین

93

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر امیر معیری

دکتر امیر معیری

متخصص جراحی استخوان و مفا...

نسخه الکترونیک

500+

مشاوره آنلاین

60

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمد زارعی نژاد

دکتر محمد زارعی نژاد

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

9500+

مشاوره آنلاین

787

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر آرزو کردرستمی

دکتر آرزو کردرستمی

متخصص جراحی استخوان و مفا...

نسخه الکترونیک

250+

مشاوره آنلاین

52

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر علیرضا نجاهی

دکتر علیرضا نجاهی

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

3000+

مشاوره آنلاین

344

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مهدی محمدپور

دکتر مهدی محمدپور

فلوشیپ جراحی زانو

نسخه الکترونیک

50+

مشاوره آنلاین

11

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مصطفی جعفری

دکتر مصطفی جعفری

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

3000+

مشاوره آنلاین

283

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر عباس حسین پورآذری

دکتر عباس حسین پورآذری

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

2100+

مشاوره آنلاین

122

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر پدرام خلیقی نژاد

دکتر پدرام خلیقی نژاد

متخصص جراحی استخوان و مفا...

نسخه الکترونیک

100+

مشاوره آنلاین

20

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سهیل پارسازاده

دکتر سهیل پارسازاده

متخصص جراحی استخوان و مفا...

نسخه الکترونیک

جدید

مشاوره آنلاین

6

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر رامین سرگزی

دکتر رامین سرگزی

متخصص ارتوپدی و جراحی است...

نسخه الکترونیک

50+

مشاوره آنلاین

9

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

محمد   حبیبی

محمد حبیبی

متخصص جراحی استخوان و مفا...

نسخه الکترونیک

جدید

مشاوره آنلاین

6

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی