دکتر شایسته عنایت الهی

دکتر شایسته عنایت الهی

دستیار تخصصی چشم پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

24

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر کیاندخت  قمری

دکتر کیاندخت قمری

دستیار تخصصی چشم پزشکی

600 +

مشاوره آنلاین

76

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمدامین زنگارکی فراهانی

دکتر محمدامین زنگارکی فراهانی

دستیار تخصصی چشم پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

20

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمود حسنی

دکتر محمود حسنی

دستیار تخصصی چشم پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

6

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر علی رضایی شکوه

دکتر علی رضایی شکوه

فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و...

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

226

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمدباغی  یزدی

دکتر محمدباغی یزدی

دستیار تخصصی چشم پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

27

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر وحید موفقی

دکتر وحید موفقی

متخصص چشم‌پزشکی

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

207

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر صابر  خسروی

دکتر صابر خسروی

دستیار تخصصی چشم پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

39

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمدرضا  هاشمی

دکتر محمدرضا هاشمی

دستیار تخصصی چشم پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

23

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سعید  خامسی

دکتر سعید خامسی

دستیار تخصصی چشم پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

13

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محسن  مقتدری

دکتر محسن مقتدری

دستیار تخصصی چشم پزشکی

600 +

مشاوره آنلاین

74

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر کمال نصیری

دکتر کمال نصیری

متخصص چشم‌پزشکی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

12

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر باقر  درگاهی

دکتر باقر درگاهی

جراح و متخصص بیماری‌های چ...

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

178

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مشاوره متنی

دکتر صابر محسن ریکانی

دکتر صابر محسن ریکانی

دستیار تخصصی چشم پزشکی

200 +

مشاوره آنلاین

103

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر سعیدرضا مشفقی

دکتر سعیدرضا مشفقی

متخصص چشم‌پزشکی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

567

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی