دکتر پارلا  توحیدی

دکتر پارلا توحیدی

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

175

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر معصومه  بابایی

دکتر معصومه بابایی

متخصص مغز و اعصاب

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

46

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سعیده سادات اسدی طاها

دکتر سعیده سادات اسدی طاها

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

8

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مجتبی خلیلی

دکتر مجتبی خلیلی

دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب

2000 +

مشاوره آنلاین

289

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمدرضا فتحی

دکتر محمدرضا فتحی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

353

4.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمود بهروزی

دکتر محمود بهروزی

دستیار تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب

200 +

مشاوره آنلاین

32

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر زینب  یاوری

دکتر زینب یاوری

متخصص مغز و اعصاب

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

6

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر هانیه پایداری

دکتر هانیه پایداری

دستیار تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب

200 +

مشاوره آنلاین

27

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سمیرا شبانی

دکتر سمیرا شبانی

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

13

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر زهره عطائی‌نژاد

دکتر زهره عطائی‌نژاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

79

4.1

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر نسرین احمدی

دکتر نسرین احمدی

دستیار تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب

6000 +

مشاوره آنلاین

746

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر فریده  زمانی

دکتر فریده زمانی

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

141

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مشاوره متنی

دکتر محمد  قلعه ئی

دکتر محمد قلعه ئی

دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب

1500 +

مشاوره آنلاین

160

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره متنی

دکتر مطهره افراخته

دکتر مطهره افراخته

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

356

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر میلاد صالحی

دکتر میلاد صالحی

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

366

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی