دکتر مهراد نصیری

دکتر مهراد نصیری

متخصص بیماری‌های داخلی

6000 +

مشاوره آنلاین

1649

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر پردیس  سهولی

دکتر پردیس سهولی

دستیار تخصصی بیماری‌های داخلی

2000 +

مشاوره آنلاین

784

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مهسا سلطانعلیپور

دکتر مهسا سلطانعلیپور

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

842

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر آیدا مقدس

دکتر آیدا مقدس

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

560

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

 دکتر محمدحسین شهابی

دکتر محمدحسین شهابی

دستیار تخصصی بیماری‌های داخلی

2000 +

مشاوره آنلاین

355

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مصطفی  پناهنده

دکتر مصطفی پناهنده

فوق تخصص بیماری‌های کلیه ...

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

889

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر آرزو  حیاتی مقدم

دکتر آرزو حیاتی مقدم

دستیار تخصصی بیماری‌های داخلی

1000 +

مشاوره آنلاین

104

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمدرضا اقبالی

دکتر محمدرضا اقبالی

متخصص بیماری های داخلی

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

203

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر نگار زارعیان

دکتر نگار زارعیان

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

193

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سعیده  اسمعیلی

دکتر سعیده اسمعیلی

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

149

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مهنا اسکندری

دکتر مهنا اسکندری

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

1000 +

مشاوره آنلاین

79

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر شهرزاد هندی

دکتر شهرزاد هندی

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

609

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر مهدیه محمدخان تهرانی

دکتر مهدیه محمدخان تهرانی

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

190

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر ساجده نظری

دکتر ساجده نظری

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

162

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر محمد علی ارس خان

دکتر محمد علی ارس خان

فوق تخصص بیماری‌های خون و...

نسخه الکترونیک

5500 +

مشاوره آنلاین

556

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی