دکتر مسعود  مرادی عباس آبادی

دکتر مسعود مرادی عباس آبادی

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

33

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

 دکتر سید میثم یکه سادات

دکتر سید میثم یکه سادات

دستیار فلوشیپ سم شناسی بالینی

200 +

مشاوره آنلاین

22

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر پیمان  دلاور

دکتر پیمان دلاور

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

12

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر میر امید  چاوش زاده

دکتر میر امید چاوش زاده

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

115

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر فاطمه  باقری عزیزآباد

دکتر فاطمه باقری عزیزآباد

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر یوسف  برادران سرخابی

دکتر یوسف برادران سرخابی

دستیار تخصصی طب اورژانس

200 +

مشاوره آنلاین

2

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکترصدراله محمودی

دکترصدراله محمودی

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

-

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سید امیر امیر طبیب زاده دزفولی

سید امیر امیر طبیب زاده دزفولی

متخصص طب اورژانس

200 +

مشاوره آنلاین

1

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر شیما سادات  هاشمی مدنی

دکتر شیما سادات هاشمی مدنی

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

1

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر شموئیل  یروشالمی

دکتر شموئیل یروشالمی

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

142

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر حسنیه نادری

دکتر حسنیه نادری

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

35

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر کمال بصیری

دکتر کمال بصیری

متخصص طب اورژانس

200 +

مشاوره آنلاین

18

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر عهدیه مدیرخازنی

دکتر عهدیه مدیرخازنی

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

15

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سید مهدی پور افضلی

دکتر سید مهدی پور افضلی

متخصص طب اورژانس

200 +

مشاوره آنلاین

4

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره متنی

دکتر سبحان امین پیر جلی

دکتر سبحان امین پیر جلی

متخصص طب اورژانس

200 +

مشاوره آنلاین

7

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی