دکتر امیرحسین میرزاباقریان

دکتر امیرحسین میرزاباقریان

دندانپزشک

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

621

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مهدی دهقان

دکتر مهدی دهقان

دستیار تخصصی جراحی دهان و فک و صورت

200 +

مشاوره آنلاین

39

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر آذین  شیشه ساز

دکتر آذین شیشه ساز

دندانپزشک

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

11

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر آتنا  اخوان مدرس

دکتر آتنا اخوان مدرس

دندانپزشک

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

4

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر شهروز غفوری نیا

دکتر شهروز غفوری نیا

دندانپزشک

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

239

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر شیوا جامی

دکتر شیوا جامی

دندانپزشک

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

72

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر فاطمه احراری رودی

دکتر فاطمه احراری رودی

متخصص جراحی لثه

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

16

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر زهرا عطاران کاخکی

دکتر زهرا عطاران کاخکی

دندانپزشک

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

8

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مریم پزوه

دکتر مریم پزوه

دندانپزشک

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

9

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر آتوسا چوپانی دستگردی

دکتر آتوسا چوپانی دستگردی

دندانپزشک

200 +

مشاوره آنلاین

1

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سجاد فاضلی

دکتر سجاد فاضلی

دندانپزشک

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

5

4.1

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر آرش  دانک

دکتر آرش دانک

دندانپزشک

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

5

4.1

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر آرین محمودی

دکتر آرین محمودی

دندانپزشک

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر شیرین سزاوار متقی

دکتر شیرین سزاوار متقی

دندانپزشک

200 +

مشاوره آنلاین

4

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر هادی  نادرزاده

دکتر هادی نادرزاده

دندانپزشک

200 +

مشاوره آنلاین

14

3.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی