دکتر مهراد نصیری

دکتر مهراد نصیری

متخصص بیماری‌های داخلی

6000 +

مشاوره آنلاین

1649

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی آنی

دکتر محمد آقاخانی

دکتر محمد آقاخانی

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

2739

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر بدری احمدی

دکتر بدری احمدی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

1155

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر پردیس  سهولی

دکتر پردیس سهولی

دستیار تخصصی بیماری‌های داخلی

2000 +

مشاوره آنلاین

784

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سمانه  حمزلو حسین آبادی

دکتر سمانه حمزلو حسین آبادی

فوق تخصص بیماری‌های گوارش...

نسخه الکترونیک

5500 +

مشاوره آنلاین

843

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

 دکتر محمدحسین شهابی

دکتر محمدحسین شهابی

دستیار تخصصی بیماری‌های داخلی

2000 +

مشاوره آنلاین

355

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

 دکتر شاهپور سپهوند

دکتر شاهپور سپهوند

متخصص بیماری‌های عفونی و ...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

47

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مونا کریمی خالدی

دکتر مونا کریمی خالدی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

93

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر پیام ناصح غفوری

دکتر پیام ناصح غفوری

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

159

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمدرضا خادم علیزاده

دکتر محمدرضا خادم علیزاده

متخصص گوش، حلق و بینی

6000 +

مشاوره آنلاین

928

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمدرضا اقبالی

دکتر محمدرضا اقبالی

متخصص بیماری های داخلی

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

203

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر نسیم قربان‌نژاد

دکتر نسیم قربان‌نژاد

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

277

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر نگار زارعیان

دکتر نگار زارعیان

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

193

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سعیده  اسمعیلی

دکتر سعیده اسمعیلی

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

149

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر ندا بیاتانی

دکتر ندا بیاتانی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

241

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی