دکتر بدری احمدی

دکتر بدری احمدی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

986

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر ایمان ناصح

دکتر ایمان ناصح

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

1241

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر پردیس  سهولی

دکتر پردیس سهولی

دستیار تخصصی بیماری‌های داخلی

2000 +

مشاوره آنلاین

562

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر فاطمه  حبیب زاده

دکتر فاطمه حبیب زاده

دستیار تخصصی گوش، حلق و بینی

6000 +

مشاوره آنلاین

773

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

بهناز نجفی

بهناز نجفی

متخصص بیماری‌های عفونی و ...

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

191

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر پیام ناصح غفوری

دکتر پیام ناصح غفوری

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

99

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر مونا کریمی خالدی

دکتر مونا کریمی خالدی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

28

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمد  سیاحی

دکتر محمد سیاحی

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

436

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سعیده  اسمعیلی

دکتر سعیده اسمعیلی

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

65

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر شاهین تقی‌زاده

دکتر شاهین تقی‌زاده

متخصص گوش، حلق و بینی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

581

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر نسیم قربان‌نژاد

دکتر نسیم قربان‌نژاد

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

249

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر نگار زارعیان

دکتر نگار زارعیان

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

135

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر صفورا سادات جزایری

دکتر صفورا سادات جزایری

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

129

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر ندا بیاتانی

دکتر ندا بیاتانی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

214

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر علی  هنرپیشه

دکتر علی هنرپیشه

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

25

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی