جست‌وجو دراضطراب، افسردگی و مسائل فردی
دکتر رسول  عالی پور

دکتر رسول عالی پور

دکتری تخصصی روانشناسی

10000+

مشاوره آنلاین

1672

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس و مشاوره

6000+

مشاوره آنلاین

555

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

احمد معصومی منفرد

احمد معصومی منفرد

کارشناسی ارشد روانشناسی

2000+

مشاوره آنلاین

108

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

رقیه کبودی

رقیه کبودی

روانشناس و مشاوره

500+

مشاوره آنلاین

121

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

ایرج  عثمان پور

ایرج عثمان پور

مشاور و روانشناس

2000+

مشاوره آنلاین

247

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مریم عباسی

مریم عباسی

روانشناس و مشاوره

2500+

مشاوره آنلاین

348

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهرا  باستان

زهرا باستان

روانشناس و مشاور

3500+

مشاوره آنلاین

407

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه محمدی

حوریه محمدی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

3000+

مشاوره آنلاین

272

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

بنفشه رسولی

بنفشه رسولی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

745

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حمیده سروری

حمیده سروری

روانشناس و مشاور

3500+

مشاوره آنلاین

299

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مهری  صداقت

مهری صداقت

روانشناس و مشاور

6500+

مشاوره آنلاین

508

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر علی اشرف  نورمحمدی

دکتر علی اشرف نورمحمدی

دکتری تخصصی روانشناسی

2500+

مشاوره آنلاین

250

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سمیه عابدینی

دکتر سمیه عابدینی

دکتری تخصصی روانشناسی

5500+

مشاوره آنلاین

615

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهره ناجیانی

زهره ناجیانی

روانشناس و مشاور

2000+

مشاوره آنلاین

175

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فاطمه  اصلاحیان

فاطمه اصلاحیان

روانشناس و مشاوره

1000+

مشاوره آنلاین

122

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی