نسرین پنجه پور

نسرین پنجه پور

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

51

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حسن عمرانی

حسن عمرانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

2958

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرتضی داداشی

مرتضی داداشی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

684

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

لیلا  اکرادلو

لیلا اکرادلو

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

225

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

افسانه قراگوزلو

افسانه قراگوزلو

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

511

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مهری  صداقت

مهری صداقت

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

420

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سحر خانجانی

دکتر سحر خانجانی

دکتری تخصصی مشاوره

5100 +

مشاوره آنلاین

499

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس و مشاوره

1100 +

مشاوره آنلاین

205

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

 علیرضا عسگری

علیرضا عسگری

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

542

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

الهام کرمی لالی

الهام کرمی لالی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

150

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر نیره جهان بخشیان

دکتر نیره جهان بخشیان

دکتری تخصصی روانشناسی

600 +

مشاوره آنلاین

55

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

معصومه میریانی

معصومه میریانی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

84

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

آناهیتا  افخمی

آناهیتا افخمی

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

31

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جواد  صادق الحسینی

جواد صادق الحسینی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

388

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سهیلا شریعت

سهیلا شریعت

روانشناس و مشاور

600 +

مشاوره آنلاین

77

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی